Page 7 - Islamiska Begravningsbyrå

Begravnings
Tjänster
Title
Till innehåll
Tel: 070-772 80 80
Begravnings Tjänster
1-Informera om dödsfallet
Vem ska Informeras om dödsfallet
Närmast anhöriga måste informeras snarast efter dödsfallet
Släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
Hemtjänst och Städbolag om den avlidne hade.
Bank , Pension Myndighet och Försäkrings Bolag
Trafik verket om den avlidne hade en fordon
Lantmäteriet om den avlidne hade en fastighet.
Du behöver inte tänka på att informera myndigheterna inom landsting, stat och kommun.
Dessa får information direkt från Skatteverket, som i sin tur har informerats av sjukvården om att ett dödsfall har inträffat.
Spara och sortera papper
Samla räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
Se om det finns testamente bland handlingar eller hos en advokat
eller annan myndighet..
Öppna post som kommer till den döde och dödsboet
Eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet
Post och adressändring
Anmäl eftersändning till den som tar hand om dödsboet
Anmäl eller förläng eftersändning om det fortsätter att komma post till den avlidna
Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
2-Begravning
Planera begravning
Ta reda om den avlidne hade särskilda önskemål om begravning
Om det finns någon begravningsförsäkring
Kontakta begravningsbyrån
Ju tidigare du kontaktar begravningsbyrån, desto större chans är det att ni hittar en tid för begravningen som passar alla.
Vårt telefonnummer finns på vår webbsida 070 - 772 80 80.
Före begravning
De mesta sköter begravningsbyrån och en del sköter dödsboet själv
Transport av den avlidne till begravningensplats
Utforma och beställa dödsannons
Beställa blommor till begravning om önskas
Välja och boka en imam om behövs
Bjuda in gäster till begravning och minnesstund
Informera släkt, närmast anhöriga, vänner och bekanta , arbetsgivare, kollegor, grannar,
föreningsmedlemmar.
Efter begravningen
Välja och boka lokal för Azaa efter begravning
Skicka tackkort till dem som deltagit vid begravningen eller sänt blommor
Beställa en gravsten. Se bland  gravstenena som vi har och beställa.
Vem betalar begravnings kostnader
Om tillgångarna räcker är det dödsboet som betalar begravningen
Samla därför kvitton för utgifter kring begravning
Spara kvitton för utgifter i samband med begravning som underlag till bouppteckningen
Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till att betala begravningskostnadern
I det här läget kan man ansöka om så kallad dödsboanmälan, vilket görs hos socialnämnden i den kommun den avlidne var skriven.
En dödsboanmälan ersätter bouppteckningen. För stor Stockholm ring 08-50833080
Dödsboanmälan är dock uteslutet om det finns en fastighet eller tomträtt i dödsboet.
Det kan man också kontakta AFA försäkring på 0771-880099 och be om begravningsbistånd om den alidne har jobbat i Sverige
3-Kontakta banken
Kontakta den avlidnes bank om räkningar och avsluta autogiro
Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron och se till att stoppa utbetalningar.
Det kan också finnas andra bankärenden att ta tag i. Tömma och säga upp bankfack, kontrollera om den avlidne hade några borgensåtaganden, spärra bankkort och ta fram kontouppgifter för att få en bild av den dödes tillgångar. Du kommer också att behöva bankkontot för att betala olika delar av begravningen.
Kontakta banken för att lösa eller skriva över bolån om det finns.
Avsluta den avlidnes konton efter arvskifteter arvskifte
4-Kontakta försäkringsbolag
Ta reda på om du har rätt till
Ekonomisk ersättning från grupplivförsäkring via den avlidnes arbetsgivare
Ekonomisk ersättning eller bistånd från andra försäkringar.
Bostadsbidrag eller bostadstillägg från Försäkringskassan. Det måste du ansöka om själv
Bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten. Det måste du ansöka om själv.
En del försäkringar behöver sägas upp, och det finns försäkringar som faller ut vid dödsfall. Åter andra kanske behöver föras över till en annan person. Vanliga försäkringar är bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.
5-Hantera skulder i ett dödsbo
Det kommer med all säkerhet att dimpa ner räkningar i brevlådan. Och ibland finns det också skulder i dödsboet. Viktigt att komma ihåg är att man inte ska betala några räkningar eller skulder förrän tidigast en månad efter att bouppteckningen upprättats.
Orsaken är att eventuella fordringsägare ska ha tillräckligt med tid på sig att ställa krav på dödsboet. Detta är än viktigare om det ser ut som om tillgångarna inte räcker till för att betala alla räkningar och skulder.
De vanliga löpande räkningarna som t.ex. hyra, telefon och el kan normalt betalas från den dödes konton, i synnerhet om en efterlevande maka eller make ska bo kvar i bostaden.
En efterlevande har dessutom rätt att få ”nödvändigt underhåll” från tillgångarna i dödsboet under en tid av tre månader räknat från dödsdatumet.
6-Bouppteckning
En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är
dödsbodelägare och arvingar. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att bouppteckningen upprättas.
Den person som bäst känner till boets egendom ska lämna uppgifter om boet.
En bouppteckning måste upprättast senast tre månader efter ett dödsfall. Det är lite förenklat uttryckt en sorts balansräkning över dödsboets tillgångar och skulder. När den är upprättad skall den registreras hos skatteverket.
Man kan göra bouppteckningen själv. Blankett finns att ladda ner från Skatteverket. Känner du att det är för krångligt kan du anlita
Inför bouppteckning
Ta reda om det finns en testamente
Ta reda på om den avlidne hade särskilda önskemål om vem som ska sköta bouppteckningen
Ta reda på om det finns något nedtecknat i Livsarkivet hos Auktoriserad begravningsbyrå
Avgör om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp
Efter bouppteckningen
Gör en bodelning efter bouppteckningen, om den avlidne
Skriv en arvskifteshandling efter bouppteckningen är klar, om det finns flera arvingar
Skicka bouppteckningen till Skatteverket när bouppteckningen är klar. Ska skickas in senast 3 månader efter dödsfallet
7-arvskifte
Efter bouppteckningens upprättande
När bouppteckningen är registrerad och klar är det dags att ta itu med arvskifte och en del andra saker. Ett arvskifte talar om vem som ärver vad. Innehållet i denna handling reglerar:
Vilka tillgångar som finns att ärva, när alla skulder är betalda.
Vilka av de efterlevande som är dödsbodelägare, det vill säga vilka som ärver.
Om det finns något testamente eller äktenskapsförord.
Några andra saker som kan vara aktuella, i det fall den avlidne bodde ensam
Kontakta mäklare, för att lägga ut bostaden till försäljning.
Alternativt kontakta hyresvärden för att säga upp lägenheten eller skriva nytt hyreskontrakt.
Lösa eller skriva om lån på bostaden.
Skriva över eventuella fordon på ny ägare.
Anmäla ändrade ägarförhållanden för bostad till Lantmäteriet för att ändra i lagfarten
8-Deklaration
Deklarera den avlidnes firma om finns eller person deklaration
Gör en inkomstdeklaration för dödsboet, Skatteverket skickar en blankett till dödsboets adress när det är dags före den 1 maj.
9-Säga upp, överföra, flytta och avsluta
Avtal och abonnemang
Säg upp eller överför eventuella hyresavtal
Säg upp eller överför avtal för el, sophämtning, internet, tv
Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar
Avsluta abonnemang för telefon
Gravrätt
Om den avlidne hade gravrätt, flytta över den till en levande person
Konton i sociala medier
Avsluta konton ,blogg och personliga sidor på internet , Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och andra sociala medier
Avsluta Streamingtjänster för musik och film
C More , HBO , Netflix , Plejmo ,SF Anytime , Spotify, Viaplay
Medlemskap
Avsluta medlemskap i föreningar, organisationer, bokklubb
8-Deklaration
Deklarera den avlidnes firma om finns eller person deklaration
Gör en inkomstdeklaration för dödsboet, Skatteverket skickar en blankett till dödsboets adress när det är dags före den 1 maj.
9-Säga upp, överföra, flytta och avsluta
Avtal och abonnemang
Säg upp eller överför eventuella hyresavtal
Säg upp eller överför avtal för el, sophämtning, internet, tv
Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar
Avsluta abonnemang för telefon
Gravrätt
Om den avlidne hade gravrätt, flytta över den till en levande person
Konton i sociala medier
Avsluta konton ,blogg och personliga sidor på internet , Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och andra sociala medier
Avsluta Streamingtjänster för musik och film
C More , HBO , Netflix , Plejmo ,SF Anytime , Spotify, Viaplay
Medlemskap
Avsluta medlemskap i föreningar, organisationer, bokklubb
10-Hem och hushåll
Om den avlidne bodde ensam
Töm kylskåp, sopor och postlåda
Sänk värmen i bostaden
Förebygg inbrott exempelvis med timer till belysning
Samla in reservnycklar
Städa och tömma den dödes bostad
Om fler personer bor på den avlidnes adress
Kontakta hyresvärd för att skriva nytt hyreskontrak eller uppsägning
Städa och tömma den avlidnes bostad inför försäljning eller uppsägning av hyreskontrakt
Spara och sortera papper och post
Öppna den post som kommer till dödsboet
Samla dödsboets räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
Makulera den avlidnes id-kort, pass och körkort
Vård och hjälpmedel
Hämta den avlidnes tillhörigheter på sjukhus
Återlämna hjälpmedel och larm
Lämna överbliven medicin på apotek
Parkera bil
Flytta felparker
Tillbaka till innehåll